top of page

METODY MANUALNE

FUNKCJONALNA OSTEOPATIA I INTEGRACJA (FOI)

 

Metoda ta zakłada, że na problemy powstałe w określonym miejscu narządu ruchu reaguje całe ciało. W związku z tym  w wyniku zaistaniałego problemu pojawiają się mechanizmy kompensacyje w różnych częściach ciała.​ Praktyka dowodzi, że mechanizmy kompensacyjne rozsiane są w organizmie według ustalonego wzorca, dlatego są możliwe do rozpoznania. 

W koncepcji FOI® centralne miejsce zajmuje kręgosłup, ponieważ przenosi wszystkie napięcia. W ten sposób jesteśmy w stanie wytłumaczyć, dlaczego problemy w stawie kolanowym mogą być przyczyną np. bólu głowy lub też dlaczego dystorsja stopy może być powodem bólu w stawie barkowym.

Dlatego w koncepcji FOI niezbędne jest spojrzenie na ciało jako całość, a działania terapeutyczne nie mogą skupiać się tylko w miejscu najbardziej dostrzegalnych dolegliwości.

TERAPIA MANUALNA

Zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń narządu ruchu. Metoda badania i wywiad pozwala fizjoterapeucie ocenić miejsce i stopień uszkodzenia struktur naszego organizmu. Wiedza ta pozwala przeanalizować mechanizm pojawienia się dolegliwości, a następnie przejść do jego usprawniania.
Leczenie polega na  przywracaniu fizjologicznej równowagi pomiędzy funkcionowaniem stawów, mięśni i struktur nerwowych.

Jako leczenie stosowane są tutaj techniki: mobilizacji stawów, neuromobilizacje struktur nerwowych, leczenie tkanek miękkich (tj. mięśni, więzadeł, ścięgien), a także medyczny trening funkcjonalny z użyciem urządzeń treningowych dostosowanych do problemów pacjentów. ​

METODA CYRIAX'A

W metodzie najważniejszym elementem jest postawienie precyzyjnej diagnozy. Możliwe jest to dzięki przeprowadzeniu dokładnego badania pacjenta składającego się ze szczegółowego wywiadu oraz badania klinicznego i funkcjonalnego. Następny etap to dobór postępowania terapeutycznego odpowiednio dopasowanego do stwierdzonego zaburzenia. Metoda charakteryzuje się dużą trafnością i skutecznością. W leczeniu wykorzystywane są techniki takie jak: głęboki masaż poprzeczny, manipulacje, mobilizacje, trakcje, infiltracje oraz iniekcje.​

NEURODYNAMIKA KLINICZNA NDS

Jest to metoda skupiająca się na bardzo wnikliwym badaniu oraz leczeniu obwodowego układu nerwowego. Polega ona na usuwaniu zaburzeń ślizgu nerwów w organizmie. Przywrócenie prawidłowej ruchomości tkance natychmiast usuwa objawy t.j. ból, mrowienia, drętwienia, zaburzenia czucia.

MCKENZIE

Jest to metoda wykorzystywana w leczeniu i diagnozowaniu bólów kręgosłupa. Podstawą metody jest szczegółowy wywiad i badanie kliniczne. Dzięki temu terapeuta dobiera odpowiednie procedury terapeutyczne (ćwiczenia, automobilizacje, mobilizacje lub manipulacje) usuwając objawy i wspomagając całkowity powrót do formy. W metodzie tej duży nacisk kładzie się również na profilaktykę i edukację pacjenta, mającą na celu zmniejszanie ryzyka nawrotu dolegliwości.​

METODY TRENINGOWE

KINETIC CONTROL

Jest to metoda, w której terapeuta dzięki swojej wiedzy i obserwacji pacjenta potrafi odnaleźć zaburzenia pracy w układzie ruchu tzw. kompensacje. Dzięki temu wprowadza korekty wykonania ruchu i przywraca prawidłową relację napięcia między mięśniami oraz optymalne ustawienie stawów. Wprowadzone zmiany usuwają dolegliwości bólowe, poprawiają jakość wykonania ruchu, siłę i wytrzymałość mięśniową.

KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA​

Metoda stworzona przez dr Paula Dennisona polegająca na wspieraniu naturalnego rozwoju człowieka poprzez różne ćwiczenia ruchowe integrujące pracę ciała i umysłu. Dzięki tym ćwiczeniom wszystkie części mózgu stają się aktywne i mogą ze sobą współpracować. Współczesne warunki uczenia się, stres powodują, że aktywizowane są głównie tylne obszary mózgu, odpowiadające za przetrwanie. Kinezjologia edukacyjna wpływa na lepszą koncentrację, pamięć, obniża poziom stresu w procesie uczenia się oraz poprawia koordynację ruchową.

MEDYCZNY TRENING TERAPEUTYCZNY​

Jest to metoda oparta na badaniach naukowych, która wykorzystuje odpowiednio dobrane ćwiczenia terapeutyczne w celu eliminowania dolegliwości bólowych, poprawy ruchomości w stawach, wytrzymałości i siły. Trening terapeutyczny skierowany jest do osób po urazach, przebytych operacjach ortopedycznych, incydentach kardiologicznych oraz neurologicznych.

Metoda dostarcza również najlepszych sposobów na zredukowanie ilości tkanki tłuszczowej.

Każdy program treningowy opracowany jest przez fizjoterapeutę i dostosowany do potrzeb i celów ćwiczącego tak, aby w pełni wykorzystać jego potencjał.​

METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBONE

Metoda wykorzystywana przede wszystkim w pracy z dziećmi. Stosowana w celu wspomagania rozwoju psychoruchowego w terapii osób niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie, w celu budowania relacji i budowania poczucia własnej wartości. Zajęcia działają stymulująco na rozwój emocjonalny, społeczny i poznawczy, co znacząco wpływa na wzrost pewności siebie, lepsze relacje w grupie, zwiększenie świadomości ciała oraz lepsze radzenie sobie w sytuacjach stresowych.

 

MUZYKOTERAPIA I CHOREOTERAPIA

Mają zastosowanie w celu przywracania równowagi psychofizycznej i zwiększania świadomości ruchowej własnego ciała. To praca z wnętrzem poprzez pracę z ciałem. Choroba, traumatyczne doświadczenia czy stres przekładają się na jakość ruchu i pojawianie się napięć w różnych miejscach ciała. Odpowiednio dobrana muzyka, ćwiczenia i ruch uwalniają blokady i poprawiają samopoczucie. Jest to forma wykorzystywana często w pracy z dziećmi, z kobietami w ciąży czy wspomagająco w walce ze stresem w celu uwalniania napięć nagromadzonych w ciele.

INNE

KINESIOLOGY TAPING

Jest to metoda aplikowania na ciało specjalnych elastycznych plastrów w celu stymulowania i odciążania struktur mięśniowo-powięziowych. Oddziaływanie lokalne plastra polega na zwiększeniu przestrzeni międzypowięziowej, co skutkuje poprawą przepływu limfy, zmniejszeniem obrzęków, normalizacją napięcia i wyrównania dysbalansu mięśniowego, przez co wpływa na prawidłowość osi stawów i poprawę funkcji. W terapii pourazowej i zabiegowej daje możliwości niwelowania samoistnych reakcji kompensacyjnych organizmu, co znacznie przyspiesza proces przywracania sprawności.​

bottom of page